Facebook Pixel
Početna » Sajmovi i kongresi » Minhen Sajam kozmetike bus

BEAUTY FORUM MINHEN 2024

cropped-kompas_favicon.png

KOMPAS VAS VODI
U MINHEN NA
38. BEAUTY FORUM

BEAUTI FORUM MINHEN je jedan od vodećih sajmova kozmetike u Evropi sveobuhvatna izložba u tri izložbene hale predstavlja najnovije trendove, proizvode i aplikacije iz poznatih oblasti kozmetike, medicinske lepote, noktiju, kose. Forum je dopunjen profesionalnim pratećim programom sa naučnim kongresima, radionicama i promocijama.

PROGRAM PUTOVANJA, 24.10. – 29.10.2024.
1.Dan 24.10.2024. NOVI SAD – BEOGRAD

Polazak iz Novog Sada u 19:00 časova sa dogovorenog mesta. Polazak iz Beograda u 20:30 časova. Noćna vožnja kroz
Mađarsku i Austriju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. Dan 25.10.2024. - MINHEN

U prepodnevnim časovima dolazak u Minhen. Kraća informativna šetnja centrom grada u pratnji vodiča: Bogorodičina crkva sa dva barokna zvonika, Marienplatz (Marijin trg) – srce starog Minhena sa Gradskom kućom i čuvenim Glokenšpilom – starim satom sa figurinama; crkva Svetog Petra, Stara Gradska kuća, Odeonplatz, dvorac Residenz, Gradska Pivnica – Hofbrojhaus u kojoj je Hitler održao svoj čuveni govor. Slobodno vreme.
U 15:00 časova smeštaj u hotel. Individualni program. Noćenje.

3.Dan 26.10.2023. – MINHEN

Doručak. Celodnevna poseta sajmu BEAUTY FORUM MUNCHEN. Povratak u hotel. Noćenje.

4. Dan 27.10.2024. – MINHEN - SALZBURG - BEČ

Doručak. Odjava iz hotela i u 09:00 časova polazak prema Salzburgu. Po dolasku, lagana šetnja uz razgledanje: palata Mirabel sa lepim vrtovima, kuća čuvenog dirigenta Herberta fon Karajana, glavna pešačka zona sa baroknim palatama, Mocartova rodna kuća, Katedrala. Slobodno vreme.
U 16:00 časova nastavak putovanja ka Beču. Uveče dolazak u hotel. Smeštaj. Noćenje.

5. Dan 28.10.2024. – BEČ

Doručak. Napuštanje hotela u 09:00 časova. Odlazak na kraće panoramsko i pešačko razgledanje Beča u pratnji vodiča: glavni bulevar Ring sa znamenitostima, muzejska četvrt, Parlament, Gradska kuća – Rathaus, Hofburg, katedrala Svetog Stefana, Opera. Slobodno vreme za šetnju i individualni program. Uveče oko 20:00 časova (zakonska pauza za autobus), polazak za Srbiju. Direktna noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

6. Dan 29.10.2024. – NOVI SAD - BEOGRAD

Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj u hotelu, transferi i lokalni vodički servis po programu.

HOTELUKUPNA CENA PO OSOBI
dvokrevetna soba
DOPLATA ZA 1/1 SOBU
Hotel Leonardo Residenz 4*, Minhen
2 noćenja
Hotel Pyramide 4*, Beč
1 noćenje

340€
310€

135€

*Minimalan broj putnika za realizaciju aranžmana je 55 plativih putnika

Hotel Leonardo Residenz 4*, Minhen
Hotel Pyramide 4*, Beč  

Rok važenja ponude: 01.06.2024. ili do popune mesta u hotelu.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

Prevoz udobnim turističkim autobusom, prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima; Smeštaj u hotelu 4* u Minhenu, na bazi 2 noćenja sa doručkom, u dvokrevetnim sobama i u hotelu 4* u Beču, na bazi 1 noćenja sa doručkom, u dvokrevetnim sobama; Usluga pratioca grupe iz agencije; Prevoz na relaciji hotel-sajam-hotel; Obilasci prema programu (ulazak u objekte nije predviđen ukoliko to po programu nije drugačuje navedeno); Organizacija aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS; Boravišne takse u hotelima koje se plaćaju na licu mesta, na recepciji u iznosu od 2 eur po osobi i danu; Ulaznica za sajam; Individualni troškovi; Sve programom nepomenute usluge.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS za efektivu na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% bespovratne akontacije od cene aranžmana, 50% do 01.08.2024.; 70% do 01.09.2024.; 100% uplate najkasnije do 01.10.2024.
2. PLATNE KARTICE (Visa, Dina, Master, Maestro)
3. 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 6 jednakih mesečnih rata – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji.
4. UPLATA NA RAČUN AGENCIJE
KOMPAS DOO zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

USLOVI OTKAZA - STORNO TROŠKOVI:

– 40% bespovratni depozit prilikom rezervacije;
– 50% storno troškovi od ukupne cene aranžmana do 01.08.2024;
– 70% storno troškovi od ukupne cene aranžmana do 30.09.2024;
– 100% storno troškovi od 01.10.2024.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje prema uslovima i tarifama TRIGLAV osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven za sve nepredviđene i hitne medicinske intervencije, Covid-19; kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

VAŽNA NAPOMENA:

– Konačna cena i potvrda zavisi od raspoloživosti hotelskog smeštaja i mesta u autobusu u trenutku prijema
potvrde i uplate rezervacije od strane klijenta.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

Organizator putovanja KOMPAS DOO Beograd, Obilićev venac 26, Licenca br. OTP 132/2021,kategorija A
Beograd tel: 011/3282 221, fax :011/3282 729, info@kompas.rs , www.kompas.rs

Polisa osiguranja u visini od 100.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, Polisa osiguranja broj 470000057741 aktivira se kod Akcionarskog društva za osiguranje
Triglav osiguranje Beograd 011 3305100, prijavom na adresu, Beograd, ul. Milutina Milankovića 7a.

Cenovnik broj 1, od 10.05.2024.