Facebook Pixel
Početna » Sajmovi i kongresi » COGI Kongress 2023

COGI CONGRESS 2023

cropped-kompas_favicon.png

KOMPAS VAS VODI NA
SVETSKI KONGRES 
„COGI“, BEČ

PROGRAM PUTOVANJA 22.11. 25.11.2023.
1.Dan 22.11.2023. - BEOGRAD - BEČ

Dolazak putnika minimum 2 sata i 30 minuta, pre leta, na aerodrom Nikola Tesla, terminal 2. Čekiranje na direktan let.
Po sletanju na aerodorm, transfer do hotela uz informativno razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča. Ragledanje
obuhvata: Ring štrase, Opera, Prirodnjački i Istorijski muzej, Parlament, Rathaus-gradska kuća, Burgopera, Hofburg,
katadralu Svetog Stefana, Hotel Saher. Smeštaj u hotel nakon 15:00 časova, slobodno vreme. Individualni
odlazak/povratak na otvaranje kongresa. Noćenje.

2. Dan 23.11.2023. BEČ

Doručak. KONGRESNI PROGRAM. Individualni odlazak/povratak na kongres. Noćenje.

3. Dan 24.11.2023. BEČ

Doručak. KONGRESNI PROGRAM. Individualni odlazak/povratak na kongres. Postoji mogućnost online rezervacije
ulaznice za posetu palati Šenbrun (individualni odlazak metro linijom ili taksiem). Predlažemo Grand turu koja
obuhvata posetu oko 40 soba kraljevske letnje palate Šenbrun. Imaćete priliku da se upoznate sa stilom i načinom
života najuticajnijih ljudi Habzburške dinastije koji su svoje letnje mesece provodili u ovoj palati i oblikovali je po svom
ukusu; carica Marija Terezija, car Franc Jozef i najlepša carica Elizabeta Bavarska, poznata kao Sisi. Individualni
povratak u grad metro linijom ili taksijem. Noćenje.

4. Dan 25.11.2023. BEČ – BEOGRAD

Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, do transfera na aerodrom (vreme
transfera će biti naknadno naznačeno). Čekiranje na let za Beograd. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj u hotelu, transferi i lokalni vodički servis po programu.
Minimum 15 plativih putnika

HOTELUKUPNA CENA PO OSOBIDOPLATA ZA 1/1 SOBU
Arcotel Wimberger Wien 4*
https://wimberger.arcotel.com/en/

655

150€

Minimalan broj putnika za realizaciju aranžmana je 15 plativih putnika.

Objekat Arcotel Wimberger Wien 4* smešten je u blizini stanice Westbahnhof i poznate ulice Maria Hilfer Štrase. Prostrane i klimatizovane sobe imaju moderan nameštaj. Sadrže flat-screen TV sa satelitskim kanalima, radni sto i sopstveno kupatilo sa kadom i odabranim toaletnim priborom. Sadržaji u okviru objekta uključuju velnes i fitnes zonu sa hidromasažnom kadom, saunom i pogledom na grad. WiFi se može besplatno koristiti. Doričak se služi na bazi švedskog stola. Ponuđeni hotel je informativnog karaktera. Agencija zadržava pravo promene hotela do konačne potvrde.
Važna napomena:
– imajte na umu da trenutno nijedna rezervacija hotela nije napravljena;
-zbog zimskog reda letenja avio kompanija ( koji u ovom trenutku nije definisan ) postoji mogućnost korekcije programa, cene i datuma, a u skladu sa kongresom;
– čvrsta potvrda i konačna cena zavisi od raspoloživosti hotelskog smeštaja i avionskog prevoza i reda letenja u trenutku prijema konačne potvrde;
– sve cene su podložne promeni u 2023!!!

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

Avio prevoz, prema itinereru sa svim pripadajućim taksama (AVIO TAKSE SU PODLOŽNE PROMENI DO POLASKA I AVIO KOMPANIJA IMA PRAVO DA IH PROMENI), ručnim prtljagom do 08kg i predatim prtljagom do 23kg; Smeštaj u hotelu na bazi 3 noćenja sa doručkom; Transferi po programu aerodrom – hotel – aerodrom; Usluga lokalnog vodiča prvog dana boravka za informativno razgledanje grada; Organizacija programa.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS; Boravišne takse u hotelima koje se plaćaju na licu mesta, na recepciji; Fakultativni izleti i ulaznice; Kotizacija za kongres; Gradski i medjugradski prevoz u Beču; Individualni troškovi; Sve programom nepomenute usluge.
Rok važenja ponude: do popune mesta u hotelu i avionu.

FAKULTATIVNI IZLET*:

Grand tour palata Šenbrun sa audio vodičem na srpskom jeziku – 40 eura po osobi. Plaća se direktno u agenciji.
Minimum 2 plativa putnika.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem   kursu NBS za efektivu na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga hotelskog smeštaja, avio prevoza i cena goriva organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20
dana pre polaska.
2. PLATNE KARTICE (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
3. 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 6 jednakih mesečnih rata – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike
kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master i Amesrican Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji.
4. UPLATA NA RAČUN AGENCIJE
KOMPAS DOO zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama TRIGLAV osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven za sve nepredviđene i hitne medicinske intervencije, Covid-19; kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna  nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje  i otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

Važna napomena:

– ponuđeni hotel je informativnog karaktera. Agencija zadržava parvo da usled objektivnih razloga promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije.
– imajte na umu da trenutno nijedna rezervacija hotela nije napravljena
– čvrsta potvrda i konačna cena zavisi od raspoloživosti hotelskog smeštaja i avionskog prevoza i reda letenja u trenutku prijema potvrde za rezervacije
– sve cene su podložne promeni u 2023!!!

Organizator putovanja KOMPAS DOO Beograd, Obilićev venac 26, Licenca br. OTP 132/2021,kategorija A
Beograd tel: 011/3282 221, fax :011/3282 729, info@kompas.rs , www.kompas.rs
Polisa osiguranja u visini od 30.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje
putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim
uslovima i programom putovanja, Polisa osiguranja broj 470000049517 godine aktivira se kod Akcionarskog društva za osiguranje
Triglav osiguranje Beograd 011 3305100, prijavom na adresu,Beograd, ul.Milutina Milankovića 7a.

Cenovnik broj 1, od 19.04.2023.