Facebook Pixel
Početna » Sajmovi i kongresi » BEAUTY FORUM 2023

COGI CONGRESS 2023

cropped-kompas_favicon.png

KOMPAS VAS VODI NA
37. BEAUTY FORUM
MINHEN I JEZERA AUSTRIJE

DBEAUTI FORUM MINHEN je jedan od vodećih sajmova kozmetike u Evropi Sveobuhvatna izložba u tri izložbene hale predstavlja najnovije trendove, proizvode i aplikacije iz poznatih oblasti kozmetike, medicinske lepote, noktiju, kose. Forum je dopunjena profesionalnim pratećim programom sa naučnim kongresima, radionicama i promocijama.

PROGRAM PUTOVANJA 26.10. 31.10.2023.
1.Dan 26.10.2023. NOVI SAD – BEOGRAD

DPolazak iz Novog Sada u 19:00 časova sa dogovorenog mesta. Polazak iz Beograda u 20:30 časova sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

2. Dan 27.10.2023. ... HALŠTAT - MINHEN

U prepodnevnim časovima dolazak Halštat, jedno od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, mestašca s ribarskim kućama koje je poznato po arheološkom nalazištu keltske kulture. Okružen je bujnim alpskim planinama, a pored divnog pejsaža i očuvane prirode, prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva Vaznesenja koja je sagrađena 1505. godine, podzemno groblje Karner u kojem se nalazi kosturnica iz XVI veka, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture i rudnik soli. U dogovoreno vreme nastavak putovanja ka Minhenu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.Dan 28.10.2023. – MINHEN

Doručak. Celodnevna poseta sajmu BEAUTY FORUM MUNCHEN. Povratak u hotel. Noćenje.

4. Dan 29.10.2023. – MINHEN – ST.GILGEN – BAD IŠL - BEČ

Doručak. Odjavljivanje iz hotela i u 09:00 časova polazak prema jednom od najlepših austrijskih jezera Volfgangze. Danas je to poznato turističko mesto zahvaljujući i tradiciji operete i slavnih hotela. Na Svetom Gilgenu se nalazi kuća Mocartove majke, a obići ćemo glavni trg, crkvu Svetog Egidija, gradske većnice i stari hotel Post s oslikanom fasadom. Fakultativna vožnja brodom po jezeru (Sveti Gilgen – Sveti Volfgang). Nastavak putovanja ka Bad Išlu. U gradskom središtu možete posetiti jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije “Zauner” i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po samom mestu. Slobodno vreme za šetnju ili kafu i kolače. Nastavak putovanja ka Beču. Uveče dolazak u hotel. Smeštaj. Noćenje.

5. Dan 30.10.2023. – BEČ

Doručak. Napuštanje hotela u 09:00 časova. Odlazak na kraće panoramsko i pešačko razgledanje Beča u pratnji vodiča: glavni bulevar Ring sa znamenitostima, muzejska četvrt, Parlament, Gradska kuća – Rathaus, Hofburg, katedrala Svetog Stefana, Opera. Celodnevno slobodno vreme za šetnju i individualni program. Uveče u dogovoru sa vodičem polazak za Srbiju. Direktna noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.

6. Dan 31.10.2023. – BEOGRAD – NOVI SAD

Dolazak u Beograd i Novi Sad u ranim jutarnjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj u hotelu, transferi i lokalni vodički servis po programu.

HOTELUKUPNA CENA PO OSOBI
dvokrevetna soba
DOPLATA ZA 1/1 SOBU
Hotel Leonardo Residenz 4*, Minhen
2 noćenja
Hotel Pyramide 4*, Beč
1 noćenje

289€
259€

110€

Hotel Leonardo Residenz 4*, Minhen https://www.leonardohotels.de/munich/leonardohotelandresidenzmunchen
Hotel Pyramide 4*, Beč https://www.eventhotelpyramide.com/en/

Minimalan broj putnika za realizaciju aranžmana je 50 plativih putnika.

Rok važenja ponude: 01.07.2023. ili do popune mesta u hotelu.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

Prevoz udobnim turističkim autobusom, prema itinereru sa svim pripadajućim troškovima; Smeštaj u hotelu 4* u Minhenu, na bazi 2 noćenja sa doručakom, u dvokrevetnim sobama i u hotelu 4* u Beču, na bazi 1 noćenja sa doručkom, u dvokrevetnim sobama; Usluga pratioca grupe iz agencije; Prevoz na relaciji hotel-sajam-hotel; Obilasci prema programu ( ulazak u objekte nije predviđen ukoliko to po programu nije drugačuje navedeno); Organizacija aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, koje možete obezbediti u agenciji KOMPAS; Boravišne takse u hotelima koje se plaćaju na licu mesta, na recepciji u iznosu od 2 eur po osobi i danu; Ulaznica za sajam; Individualni troškovi; Sve programom nepomenute usluge.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem   kursu NBS za efektivu na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga hotelskog smeštaja, avio prevoza i cena goriva organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20
dana pre polaska.
2. PLATNE KARTICE (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
3. 40% prilikom rezervacije, a ostatak do 6 jednakih mesečnih rata – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike
kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master i Amesrican Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji.
4. UPLATA NA RAČUN AGENCIJE
KOMPAS DOO zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama TRIGLAV osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven za sve nepredviđene i hitne medicinske intervencije, Covid-19; kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna  nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje  i otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

Važna napomena:

– ponuđeni hotel je informativnog karaktera. Agencija zadržava parvo da usled objektivnih razloga promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije.
– imajte na umu da trenutno nijedna rezervacija hotela nije napravljena
– čvrsta potvrda i konačna cena zavisi od raspoloživosti hotelskog smeštaja i avionskog prevoza i reda letenja u trenutku prijema potvrde za rezervacije
– sve cene su podložne promeni u 2023!!!

Organizator putovanja KOMPAS DOO Beograd, Obilićev venac 26, Licenca br. OTP 132/2021,kategorija A
Beograd tel: 011/3282 221, fax :011/3282 729, info@kompas.rs , www.kompas.rs
Polisa osiguranja u visini od 30.000 € za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje
putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim
uslovima i programom putovanja, Polisa osiguranja broj 470000049517 godine aktivira se kod Akcionarskog društva za osiguranje
Triglav osiguranje Beograd 011 3305100, prijavom na adresu,Beograd, ul.Milutina Milankovića 7a.

Cenovnik broj 1, od 26.04.2023.