Facebook Pixel

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU

1 Poreski identifikacioni broj (PIB) 101823777
2 Matični broj pravnog lica 07538065
3 Naziv firme Turističko preduzeće KOMPAS Doo Beograd
4 Skraćeni naziv firme KOMPAS Doo Beograd
5 Mesto 11 000 Beograd
6 Opština Stari grad
7 Adresa Obilićev venac 26
8 Prezime i ime ovlašćenog lica Borislav Rabrenovic
9 Broj telefona 011/ 3282221
10 Broj fax-a 011/328 27 29
11 e-mail adresa info@kompas.rs
12 Kupac, dobavljač, dobavljač-kupac Kupac
13 Obveznik PDV (zaokružiti) DA
14 Šifra delatnosti 79.12
15 Podaci o banci Banka Intesa
16 Broj tekućeg računa 160-367825-73
17 Licenca i datum licence OTP 132/2021 A kategorija OD 21.10.2021