Garancija putovanja

Uskladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300. 000 eura, kojom se za slucaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbedjuju: 1. troskovi nužnog smštaja, ishrane l povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplacenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaićenih sredstava putnika u slucaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opstim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike izmedju uplaićenih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvrsenju iii nepotpunom izvrsenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slucaj; B) naknade štete obezbedjuje naknada stete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem iii neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su odredjene Opstim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplacenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turistickom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike izmedju uplacenih sredstava po osnovu Ugovora o turistickom putovanju i sredstava sniženih l srazmerno neizvrsenju iii nepotpunom izvršenju usluga obuhvacenih Programom putovanja. Period pokrica Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja do zavrsetka turistickog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odrediste. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 006312019 od 24.01.2019. zakljucenog sa ugovaracem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistickih agencija P L "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa bro} 300060235 ad 24.01.2019. godine Akcionarskog društva iza osiguranje ,, DDOR Novi Sad", Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku ad 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja, kad Nacionalne asocijacije turistickih ageneija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

NAPOMENA: Podaci na web site-u su informativnog karaktera. Zvaničan je samo štampani cenovnik koji je sastavni deo prijave i ugovora.

 skijanje-austrija-hit-ponudaplanica-skokovi-zelenoslovenijabanjefrancuska-zima-zeleno

 pariz-zelenokrtarenja plavoamsterdam-zelenobec-plavo