Istanbul

Dragulj na dva kontinenta grad sa četiri imena - Vizantion, Konstantinopolj, Carigrad,  Istanbul, vrata Orjenta,  neverovatan je  spoj starog i  novog, antike, hrišćanstva i islama. Stari deo grada oduševiće vas vekovnim istorijskim nasledjem i čuvenim građevinama koje su  sačuvale svoje obličje, čak i onda kada su menjale namenu, kao i svojim živim  bazarima, dok ćete u novom delu grada osetiti savremeni evropski duh.

 Program putovanja Istanbul ,Cenovnik br. 2 od 25.12.2018..pdf

NAPOMENA: Podaci na web site-u su informativnog karaktera. Zvaničan je samo štampani cenovnik koji je sastavni deo prijave i ugovora.

 bugarska-plavokopaonik-zelenoslovenijabanjeegipat-1zeleno

 pariz-zelenokrtarenja plavoamsterdam-zelenobec-plavo